Et gelok …

1970e5e77ed22a25f6d38f0db4c21b64                                                                                                                                                  3

Et is goed tien ure as ze de straote weer inrieden komt. Ze zet de auto veur ’t huus daele.

Even naor binnen wippen om Tanja te roepen. Hè, ze het Liske nog zo op hatte drokt  dat ze de deure op slot doen mos. Toch vergeten zeker.

Henk zet de sporttasse in gang daele en lopt geliek deur naor de keuken. Et is een meraokel zoe’n dust die jonge altied het nao een wedstried. Krek as ze de kaemer in lopen zal, heurt ze him roepen.

‘Mem, mem kom gauw. Moej’ es kieken! Wat een bende!’

Stokstief staot ze even laeter in de keukendeure. Wat een troep. De hiele inhoold van de keukenkassies ligt over de vloerkeuken. Et bestek tussen de makkeroni, ries, bloem, temateketchup

Zollen de maegies wat hebben willen maeken? Hebben ze doe ruzie kregen?

Mit grote stappen gaot ze naor de kaemer. Dit geft gien pas netuurlik.

Mar …

In de kaemer is ‘t al krek zoe’n bende. Et dressoir is leeghaeld. De kussens liggen uut de baank. De koppies, heur mooie koppies! An diggels op ‘e grond!

Henk is aachter heur an kommen.

‘D’r is vaast inbreuken mem,’ zegt hi’j. ‘Mar waor bin Lieske en Tanja?’

Och heden, ja! De maegies …? Waor bin de maegies?

‘Zollen ze votkreupen wezen, mem? Lichtkaans liggen ze boven onder et bedde.’

Ze is halverwegens de trappe as ze Lieske heurt.

‘Mem?’ klinkt et ‘mem waor bi’j’?’

Lieske en Tanja kommen et huus in. Op ‘e voet volgt deur de buurman.

‘Jow hebben een dappere dochter,’ zegt hi’j. ‘Een verstaandig maegien.’

Hi’j is aamper uutpraot as de belle gaot. Buurman die d’r et dichtste bi’jstaot, dot de deure los. Twie agenten staon op ‘e stoepe.

‘D’r is hier een inbraok melded?’ vragt de ooldste.

Geertje is hielendal veraldereerd. Heur bienen trillen zo, ze gaot op ‘e trappe zitten.

Lieske en Tanja taeteren drok deurmekere henne. Ze lieken et wel spannend te vienen.

‘Kom mar mit de kaemer in,’ wet Geertje uut te brengen. ‘Zo op een klutien in de gang dat praot zo muuilik.’

Iene van de pelisiemannen hoolt heur tegen.

‘Laot oons eerst mar even kieken,’ zegt hi’j. Ze nemen de rommel in heur op. De jongste maekt foto’s. Dan leggen ze de kussens weer in de baank. Zetten de stoelen overende.

‘Kom d’r now ok mar in. Lao’we mar bi’j de grote taofel zitten gaon. Zo, en vertel now mar es wat d’r gebeurd is.’

Hi’j kiekt Geertje an. Die schuddekopt. Zi’j wet van niks.

‘Ik komme krek thuus,’ zegt ze. ‘Doe was ‘t al gebeurd. De beide maegies weren tegere thuus.’

Lieske zit al te wippen op ‘e stoel. Zo graeg wil ze heur verhael doen.

Dan heurt Geertje ok wat d’r gebeurd is.

Volgende weke meer.

 

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.