Decemberbreurs

 

‘Ik zol zweuren hebben, da’k je gister op de boot stappen zag, en now kom ik je hier tegen. Hoe is’t meugelik?’

‘Och SantaClaus. Waor aj’ opstappen, kuj’ meerstentieds ok weer ofstappen. Ik hadde verlet van een praotien mit jow. Gelokkig bi’j’ krek as ere jaoren mooi op ‘e tied. Nao oons perteer pak ik et vliegtuug en dan bin ‘k nog veur de boot anlegt in Spanje. Ik moet bekennen dat et vule noflikker reizen is. Dat geslinger op die stoomboot daor wodde ik toch echt te oold veur.’ Sunderklaos wrieft himzels over de stramme kni’jen.

De beide mannen staon aachter in et tuuncentrum, wat uut et zicht. SantaClaus kikt om him henne.

‘We moe’n mar rap maeken dawwe hier vot kommen. As de meensken oons tegere zien, dan hej’ de poppen an ’t daansen.’ Hi’j zet de vingers an de mond en fluit.

Een hottien laeter komt de arreslee ansoezen.

‘Stap mar in Klaos, dan kuwwe rustig praoten.’

De arreslee vligt mit mit hoge snelhied vot. Een schoffien laeter zitten de decemberbreurs, op et geheime plak waor Santa woont, an de sukelaomelk.

‘Now Klaos braan mar los. Wat is d’r zo wichtig daj’ zels de kaans wollen lopen om nao je jaordag nog spot te wodden?’

Sunderklaos nemt een teug sukelaomelk.

‘Mmm, lekker, dat dot een oolde baos goed.’ Hi’j schoeft wat dichter naor de heerd et was tochtig en koold in et tuuncentrum. ‘Weej’ Claus,’ begint hi’j dan, ‘ik daenke d’r over en blief kommende jaoren in Spanje. Dat gedoe over mien Zwatte Pieten bin ‘k zat. Jaoren en jaoren binnen die jongen schosstien in schosstien uut klauterd om de kedogies te plak te brengen. Vandaegededag is dat niet meer neudig. Mar je moe’n niet mienen dat Zwatte Pieten gien wark meer hebben. Ze hebben et nog lieke drok. Et dot ze zeer om te heuren dat ze vot moeten. Ofschafd. Ik hebbe me slim argerd an die meensken die roepen dat Zwatte Piet uut de mode is, dat et discriminaosie is. De meersten van die, die … ik hebbe d’r even gien woorden veur, mar zi’j hebben as kiend ok sukergoed en peperneuten van Zwatte Piet had en doe heurde ik ze niet.’

‘Zi’j hebben toch recht op een eigen mening? En eerlik is eerlik, et binnen jow knechten, die Pieterbaosen,’ mient SantaClaus.

‘Jawis. Mar wat willen de meensken dan? Dat ik zels de pakkies rondpatte? Ziej’t al veur je? Bi’j elk huus van de schimmel stappen. Mit een zak kedogies in de iene, de leidsels in de aandere haand, een roffel op et raem geven of op de belle drokken en dan as sliekjaegen d’r weer van deur? Och man, daor bin ik vusen te oold en te stief veur.’ Sunderklaos hoolt de beker in de hoogte. ‘Schink me d’r nog mar iene in. Ik kriege een dreuge keel van et praoten.’

SantaClaus het dudelik muuite om niet te lachen.

‘Je kunnen al die kiender die op je rekenen toch niet in de steek laoten? Wat is d’r mis mit kleurige Pieten?’

‘Daor is niks mis mit. Mar wat as de Zwatte Pieten gien kleurtien willen? Nee, ik bin d’r klaor mit. Et is spietig veur de Pieten die heur wark kwiet raeken mar ik zal et mit de Pietenvakbond goed regelen. Daor heb ik jow ok bi’j neudig.’

‘Mi’j? Hoe kan ik je daor now mit helpen? Ik hebbe verstaand van rendieren en elfen, mar niet van Pieten en vakverenings.’ SantaClaus schuddekopt.

‘Neffens mi’j zullen jow et, as ik ophullen bin, vule drokker kriegen. Ja, de kiender moe’n toch heur kedogies en lekkers hebben. Dus jow kun mooi een pat van de Pieten in dienst nemen, veur et inpakken en zoks. Dan bin ze uut zicht en hoeven de meensken heur d’r niet an te argeren.

Van wark naor wark numen ze dat.

De ooldste Pieten gaon met de VUT. D’r uut mit een uutkering.

In Spanje hebbe ik vanzels passeniel, die Pieten blieven.

Veur de overigen he’k ok al een plakkien. Die gaon de politiek in.

Daor verdienen ze riegelmaotig een zwatte piet.’

winter-1823228__340

Kommend jaor zuwwe weten as de deal deurgaon is.

 

Roely

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.