Hoe doen jow dat…?

Op de laeste krusing veur et camperplak mos ik him neffens de veurnaemste verkeersriegels nog krek veurgaon laoten. Inkeld betekent dat op een vri’j camperplak et verschil tussen nog keuze hebben of alderdeegst gien plakkien meer vienen kunnen. In dit geval was et trouwes hielendal gien perbleem. Doe we as twie Nl-se campers aachter mekeer et terrein in Asques, krek boven Bordeaux, opreden bleek d’r nog een wereld an ruumte te wezen. Et bleek veural et parkeerplak van de plaetselike Jeu-de-Boulesclub ‘La Boule Romanaise, De la Virvée’ te wezen want heur speulveld greensde an et parkeerveld.

Mien kammeraod uut tegenoverstelde richting hadde even meer wark van et hiel percies daelezetten van zien uut de kluten wusken luukse camper, as dat ik dat hadde. Mien gevuulte veur horizontaol en vertikaol he’k lichtkaans nog overhullen van de protte kruuswoordpuzels die ‘k mien levenlaank invuld hebbe. As et goed vuult, is et goed en bin ‘k klaor mit mi’j veur de naacht te instelleren. Mar ja, een betien wat luuksere camperman moet vanzels wel alles wat hi’j an boord het even an alleman zien laoten en het dan vaeks ok vule meer wark van et op de juuste meniere hennezetten van zien mobiel huus. Wiend, zunne, hellinghoeke, modder of een honnedrolle veur de uutstapdeure, och d’r kan zovule misgaon…

Krek doe ik uutstapte, vleug mi’j op kotte ofstaand langs de huud een oold brommertien, mit een jongkeerdel op ’t zaedel. Hi’j stalde zien vehiekel an de raand van et speulveld. Twie tellen laeter kwam d’r zoe’n typisch Fraans fraansmannegien anstappen mit zoe’n typisch zelsmaekte ballezak. Veur mi’j ét mement om vot-en-daolik naor de aachterdeure van mien auto te lopen om daor mien JdB-ballen en een stel sportschoenen te pakken. Vanzels vreug ik as eerste netties a’k een ballegien mit gooien moch en zoas gewoonlik haddden de mannen gien bezwaor.

De jongkeerdel kon alderdeegst een peer woorties Engels en kwawwe mit zien betien Engels en mien betien Fraans zo now en dan tot een hiel aorig peteer. De spulriegels en puntetelling van et edele JdB is vri’jwel internationaol en sowieso dan ok gien perbleem. Zoas meerstal hool ik mi’j niet zo doende mit de puntetelling en hebbe dan ok vaeks gien idee van de staand van zaeken. Bi’j een spullegien mit zie’n driejend moej’ alderdeegst drie staanden bi’jholen! Neffens heur hadde ik de eerste perti’j glaansriek wunnen en wollen zi’j graeg revanche.

De twiede perti’j leup veur mi’j dramatisch. Veur zoemar een spullegien in zoemar een dörpien is dat vanzels hielendal gien perbleem. Tiedens de twiede perti’j kwammen de Nl-se man en vrouw van de luukse camper, saemen mit een truttig hontien langs et veld lopen en bleven een peer tellen staon te kieken naor oons spul. Op mien roepen om zien ballen ok even te pakken kwam gien reaktie. Nao twee spullegies vun de ooldere man et mooi genoeg en gong weer op huus an. De jongkeerdel van -zeg- tegen de twintig vreug as ik nog wel nocht hadde om tegere nog een pottien an te gaon. De eerste wun hi’j mit roeme siefers en hi’j kreeg ok de revanche op zien naeme.

Doe ‘k tegen twielochten mit een borrel (Pineau) in de eupen deure van mien campertien zat, kwam et stellegien uut de glimmende luuksighied mit et hontien ok weer langes lopen. Ze bleven staon veur een praotien, en hi’j vreug a’k hier wel vaeker kwam. Ik weet niet as et een teleurstelling veur him was mar ik kon niet aanders zeggen as dat dit veur mi’j de eerste keer was da’k hier was.
– ‘Oh, mar jow speulden JdB mit die meensken.’
– ‘Ja, now, en …?’
– ‘Mar hoe doen jow dat ?’
– ‘Ik geleuf da’k de vraoge niet hielemaole begriepe…’
– ‘Now, we kommen toegelieke anrieden en jow gaon geliek mit heur mitspeulen. Dat zol ik ok wel willen mar dat is mi’j nog gienertied lokt. Vandaor mien vraoge, hoe doen jow dat?’

Tja, some have, some haven’t. Hoe moej’ een keurig in strak pak, ex-baentiesman of lichtkaans toch schoelemeester, saemen mit een keurig en duur opdofte vrouwgiespoppe en een idem hontien, now uutstokken waoromme pattie dingen de iene wél en de aander mar moeilik lokken wil. Kiek, dat kan ik now weer niet…

© Piet/er Bult (www.pbinfr.eu)

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.