Fraanse Piet (4)

Op proef…

Van eerder: Mit een vremde vrouw van een vremde datingsite as kennismaeking in een oolde camper, een reize langs de Moezel. Dat mos wel haost verkeerd uutpakken en et pakte dan ok verkeerd uut. Krek boven Nancy, in Frankriek, hadde Maegere Hein mi’j al een mooie wit kaanten omslagdoek over de schoolders drappeerd. Mar een goeie weke in et geweldige ziekenhuus van Nancy, bin ‘k nog krek op ‘e tied hulpen an een zwaore hatanval. Een ziekenauto het mi’j en mien maegien weer naor Nederlaand toe brocht. Een week of wat naotied hewwe et laeste stokkien in Frankriek nog even overdaon en doe he’k heur weer netties naor huus toe brocht…

Ie kunnen et je lichtkaans niet veurstellen mar et hadde mi’j in ’t ziekenhuus in Frankriek eins poerbest voldaon. Kennismaeken mit een ni’je vrouw (now, zo ni’j was ze now ok weer niet), een mooie reize deur een prachtig mooie streek en een geweldig goeie verzorging deur hiele lieve zusterties. Wat kan een man him nog meer weensken. Daor kan de heufdpries van de lotto niet tegenop. Now dat malle vrommes van de woningstichting in de Stellingwarven mi’j haost wat uutlachte doe ‘k om een woning kwam, kwam now de gedaachte bi’j me op om te kieken a’k mi’j dan mar niet in dat prachtige Frankriek te wonen zetten kon.

Een hiele maond ha’k d’r veur uuttrokken om mi’j een gaedelik plakkien te zuken, mit een veurkeur om dat ongeveer in ’t midden van dat laand, in de Limosin te vienen. Et was – geleuf ik – de dadde of vierde dag dat et mi’j daor opiens wat tegenstaon gong. Over de N20 naor et zuden toe wodt et wel wat heuvelachtig mar et laandschop is haost lieke gruun as in et Friese laand. En omreden een protte laand mit hedegies en wallegies ommezeumd is, het et bi’jtieden ok wel wat van et keliezen laandschop van de Stellingwarven.
Een poos eerder ha’k al es wat lezen over grotwonings bi’j Poitiers. Zol dat niet wat veur mi’j wezen ? Ik nam tiedens mien dromeri’je sebiet de eerste de beste ofslag van de grote weg en zette binnendeur koers an op Poitiers.

Al nao een stief halfuurtien ree ‘k deur een dörpien dat mi’j nog slim autentiek toe leek. Krek om ‘e bocht za’k opiens een bottien an de mure van een kleine husien, ‘à louer’ (te huur, dus). Dit was dan wel gien Limosin mar et was wel Frankriek en zo an de buterkaante te zien, een husien naor ’t zin. Dan kuj’ vanzels veerder zuken en nog hiel lange zukende blieven mar ik hebbe vot de tillefoon pakt en bin naor de eigener toe reden. Ik hoefde haost gien muuite te doen om nog wat van de maondelikse hure van een roege € 200 of te kriegen en doe weren we et over al et aandere ok al gauw iens.
Now moej’ in Frankriek een Fraanse baankrekening hebben om een huus huren te kunnen en ie moe’n een huusadres hebben om een Fraanse baankrekening kriegen te kunnen en meer van zokke zaeken. Tja…

Ik hebbe dat dilemma oplost deur et een betien mit een maegien van de baank an te leggen. Aandere daegs was d’r gien muuite meer veur neudig om een rekening bi’j heur te kriegen. Doe ‘k daor ok nog een roege cent op zette, raekte alles in een stroomversnelling. Et huren was zo klaor, krek as et opni’j ansluten van ’t waeter en ’t elektrisch. Internet en tillefoon was ok gien muuite. Bi’j de Emmaüs (een soorte kringloop winkel) ha’k veur roem honderd euro een taofel mit vier stoelen, een zorgien veur ’t lezen, een bedde, een peer laampen, een koelkaaste en nog wat aander onmisber huusraod om een betien fesoenlik wonen te kunnen. Binnen veertien daegen ha’k van hielemaole nog gien weet alles aorig naor ’t zin en woond’ ik -op proef- in Frankriek. Hoezo toch, malle Stellingwarver woningstichting: meenstens drie jaor inschreven staon ?

Op proef ja, want in ienkeer zomar hielemaole en zonder risselvaosies te emigreren is haost vraogen om perblemen, aj’ eins van niks weten. Now tilt Frankriek d’r trouwens niet zo zwaor an as Nederlaand. Aj’ in Frankriek langer as drie maonden een adres hebben mit een waeter en elektrische ansluting en ie hebben een baankrekening mit een positief saldo, dan woon ie in Frankriek. Punt uut. Niks inschrieven in een gemeentelik register of zokswat. Nee, dan Nederlaand. Aj’ te lange van huus binnen dan zegt et ziekenfoons nao drie maonden daj’ niet meer verzekerd binnen en de belasting brengt je ciefers naor Heerlen want ie bin kennelik et laand uut. Dat ik mos d’r veur zorgen om alle keren niet langer as drie maonden an ien stok uut Nederlaand weg te blieven en in et gehiel niet meer as acht maonden in ’t jaor. Dat vandaor da’k doe twie maonden daore of argens aanders in et butenlaand was en dan weer iene maond in Nederlaand. Now ja, mit de kiender en de kleinkiender in Nederlaand is dat vanzels ok goed te doen. Omreden ik in Nederlaand gien huus of aander officieel onderkommen meer hadde, wa’k veur Nederlaand eins een dakloze zwarver zonder vaast woon- of verbliefsadres. Veur de officiële instaansies ha’k liekwels nog een briefadres.

Now, en wat doej’ daor in Frankriek dan zoe’n hiele dag, zuj’ vraogen. D’r is in de vremdte vaeks hiel wat te ontdekken en uut te vienen. Et begint al mit de tael vanzels. In ’t Stellingwarfs kon ‘k mi’j aorig redden, al zeg ik et zels. Et Fries gong ok wel mar daor koj’ in Frankriek ok niet zo hiel veer mit. Mit et Nederlaans he’k ok niet al te vule perblemen en bi’j nood bruuk ik ok wel es een woord Duuts of Engels. Mar et Fraans was now niet bepaold mien starkste kaante. En mit alliend ‘Papa fume une pipe’ en ‘une, deux, trois,’ koj’ d’r vanzels ok niet. Mar goed, mit een betien goeie wil, reddet him gauw.

Nao disse intro weej’ now ongeveer hoe ‘k in Frankriek verzeild raekt binne en wi’k mien verhaelties veerder mar vertellen in losse stokkies van belevenissen. Belevenissen bi’j mien huusdokter, de appetheek, de wiekverpleegster, onderdehaand al bekend in vier Fraanse ziekenhuzen, ni’je vrundinnegies, een protte jeu de boules (petanque), over de burgemeester van ’t dörp, een wulpse schone in een plaetselik kroegien en gao zo mar deur. O ja, en een protte kilemeters op zwarftocht deur Frankriek en deur nog zudeliker oorden…

*

d’Aandere keer is ’t even puzelen mar nao ’t boekeruilen vien ik heur bi’j slot van zaeke wel…

En aj’t d’r nog es persoonlik mit mi’j over hebben willen, stuur ie mar een e-berichien naor info@pbinfr.eu. Mien webstee het intied trouwens ok weer aorig wat anvullings.

Piet/er Bult (www.pbinfr.eu)

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.