Marijke Ponne

Wark van Marijke

Marijke Ponne schreef over heurzels veur disse webstee de tekst hiernao.

Dat dit is de inleiding op de schriever Marijke Ponne.

 

8 september: jaordag van Marijke Ponne (1952)

As kiend op de legere schoele begon ik wel es dinkies op te schrieven. Veural de kleine dinkies waoras ik zo van genieten kon, en nog steeds.

Mien geboorteplak is Wolvege.

Et Stellingwarfse praoten he’k mien hele leven al daon. Mien moeder was een rasechte friezin, ze bleef gewoon Fries praoten,  dat vien ik een mooie tael,  om te lezen en te schrieven. Een jaor of achttien leden he’k Fries leren schrieven in Et Vene, dit gong uut van de AFUK. Et vaalt me op dat d’r  weinig Friezen heur eigen tael schrieven of lezen kunnen, da’s spietig. Hieran beleefde ik een protte plezier. Van de 500 kandidaoten was ik iene van de 150 die d’r in iene keer veur slaegd is. Hier in de omgeving is weinig te beleven wat as et fries anbelangt. Nog steeds schrieve ik wel brieven in ’t Fries , ze vienen et mooi.  Bijveurbeeld as d’r iene ziek is of een ni’jjaorskaorte.

In et jaor 2000 besleut ik om naor de Stellingwarver Schrieversronte toe te gaon veur een kursus Stellingwarfs. Muuilik vun ik et in ’t begin, mar gezellig in de groep. Liekas de eksamendag. Disse was een aorige ofsluting van de kursus. Dat kon ‘k van ere eksamens niet altied zeggen. Nog hieltied nim ik diel an een schriefgroepien wat bi’j oons in ’t gebouw hullen wodt. Et hoolt je wel doende om wat te blieven schrieven. Soms he’k zels et idee dat et  niet slaegen wil, mar et lokt me om wat op pepier te toveren. Je leren bovendien wat van mekeer.  Alle jaoren koop ik de kelinder, disse lees ik mit andacht, de gedichies beweer ik, vien ik mooi.  Toch kan ik me goed uteren in mien eigen Stellingwarver tael.  As d’r wat te beleven vaalt wat as de Stellingwarver schrieversronte anbelangt bin ik ok van de parti’j,  gao ik graeg mit de tweejaorlikse reisies mit, de bestemmingen hebbe ik altied prachtig mooi vunnen, krek zoas de ni’jjaorsbi’jienkomsten en  de afsluutdag mit oons groepien naor Drenthe. Daor wodt jaorliks de taol an taofel orgeniseerd. Daordeur bin ‘k ok lid wodden van Et huus van de taol. De maondelikse tiedschriften Maandewark lees ik  mit vule nocht krek as de Ovend van oons.