Schrieveri’je

Schrievers op disse webstee

Freddie de Vries

Grietje Bosma

Roely Bakker

Tuller

Joukje

Marijke Ponne

Jimmy

Femmy Woltman-Groen

Durk-Jan

Bonne Speerstra

Klaas van Weperen

Klaasje Looijenga-Klein

Kees Koopstra

Jan van Mackem

Piet Bult

Koosje

D’r bin ok nog schrievers te lezen in de rebriek Eigenhied:

Karst Berkenbosch

Hans van Borselen

Frans Wuijts

En d’r bin ere schrijvers dan hierboven nuumd:

Ere schrievers

Oold Stellingwarfs

We bin bliede dawwe van bovenstaonde schrievers wark anbeuden kregen hebben. Dat schrieverswark wodt anvuld en eerdere teksten wodden laeter ok weer es vothaeld van de webstee.

Zo is d’r hieltied aander wark te vienen en te lezen.

D’r wodt nog best vule in de tael et Stellingwarfs praot, d’r wodt vule minder schreven.

Et zol zo mooi wezen as elkeniene, die wel et Stellingwarfs-schrieven wat machtig is, of dat perberen wil, een platform beuden wodt veur heur of zien schrieveri’je. Bekiek et mar wil dat eupen plaform veur elkeniene anbieden, die wat bi’jdregen wil.

De webstee Bekiek et mar wil een eupen platform wezen veur die meensken, die schrieven, bi’j veurkeur in et Stellingwarfs en/of over de Stellingwarven. En zeker ok veur die, die eins heur wark nog niet eerder publiceerden of niet vaeke publiceren konnen.

We bin mit 3 miljoen meensken …

Dat d’r niet zo vule schreven wodt in et Stellingwarfs is eins niet zo vremd ommes et Stellingwarfs, is as zo vule aandere Saksische taelen, altied meer een spreektael as dat d’r ok in schreven is. We hebben vanzels op schoele nooit leerd hoe aj’ de eigen ‘thuustael’  schrieven kunnen, eerder wodde dat altied ofleerd …  Mar d’r bin zoe’n 3 miljoen  meensken alliend in Nederlaand al die Neder-Saksisch praoten.

Dat hoezo gien tael?

BewarenBewaren