Subsidieregeling Herstel en Versterken Leefgebied Droge Dooradering Weststellingwerf

Nijeholtpade – De Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (VKD) organiseerde woensdagavond 13 maart een bijeenkomst voor haar leden, de verenigingen van Plaatselijk Belang in Weststellingwerf. De avond werd gehouden in multifunctioneel centrum De Ni”je Stienze in Nijeholtpade.

De avond was bestemd voor de dorpen van Weststellingwerf, die vallen in de zogenaamde “droge dooradering”. Dat betreft 17 dorpen, waarvan er 14 vertegenwoordigd werden door besturen van Plaatselijk Belang, bestuur van LTO Weststellingwerf en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. De sprekers, Sander Zonderland, ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland en Gerard van Looijengoed, Landschapsbeheer Friesland gaven informatie over het project Herstel en Versterken leefgebied droge dooradering Friesland en met name in de gemeente Weststellingwerf.

De EU en de Provincie Friesland heeft middelen beschikbaar gesteld aan de agrarische collectieven om landschapselementen op te knappen of aan te leggen. Dit project is een samenwerking van vier agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland. Het heeft als doel het herstellen en het versterken van het landschap in vier gebieden in Friesland. Dit zijn De Noardlike Fryske Wâlden, Zuidoost Friesland, Terschelling en rondom Sint Nicolaasga.  In Zuidoost Friesland betreft dit delen van de gemeenten: Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen. Helaas kan niet iedereen meedoen. De provincie heeft een detaillering aangebracht zodat alleen het zogenaamde ‘leefgebied droge dooradering’ in aanmerking komt. Dit leefgebied is grofweg het deel van de provincie waar houtwallen en singels voorkomen of- kwamen.

Na de presentaties door de heren Zonderland en Van Looijengoed, legden bestuurders van Plaatselijk Belang Nijeholtpade uit hoe gemakkelijk het is voor grondbezitters om, overigens geheel kosteloos, deel te nemen aan dit project.  Dat geldt voor zowel agrarische als particuliere grondeigenaren. Maar ook stichtingen, zoals Kerken, kunnen aanspraak maken op de regeling.

Na de pauze werden de kaarten van de afzonderlijke dorpen erbij gehaald om aan te geven welke gebieden in de verschillende dorpen in aanmerking komen voor de regeling. De volgende stap is om in contact te komen met de landeigenaren. Dat zal plaatsvinden door middel van een aantal nog te organiseren “cluster” contactavonden in de regio.

(Foto: Lenus van der Broek)

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.