Nedersaksisch staat centraal in Wolvega. ‘Eigen taal heeft waarde voor mensen’

Op vrijdag organiseerde de gemeente Weststellingwerf samen met de andere bestuurlijke Nedersaksische overheden de allereerste werkconferentie Nedersaksisch in Van der Valk Hotel in Wolvega. Het was een inspiratiedag voor de Nedersaksische taal. In de ochtend waren er presentaties en ’s middags de ruim 80 deelnemers kiezen voor verschillende workshops en er was een panelgesprek. Het Stellingwerfs is een van de Nedersaksische erkende streektalen.

Wethouder Roelof Theun Hoen en voorzitter bestuurlijk overleg Nedersaksische overheden gaf een uitreenzetting over het gemeentelijk beleid. Het stimuleren van projectmatige activiteiten die bijdragen aan de taalpromotie en de taal- en cultuuroverdracht van het Stellingwerfs vindt Hoen belangrijk. Maar ging ook in op taalpromotie en taal- en cultuuroverdracht. Met de nodige humor en kwinkslagen hield Marius van der Leij oud inwoner van Oldeholtpade en nu woonachtig in Groningen een presentatie over de populaire Groninger Tik Tok Tammo. Eén van filmpjes ging over het ‘Klokje’, de bedoelde fles werd aan de wethouder aangeboden.  Na een algemene presentatie kregen de bezoekers een kijkje in de keuken van Fryslân en een promotie en marketing Nedersaksisch.

De Werkconferentie Nedersaksisch ligt in het verlengde van het convenant Erkenning Nedersaksisch. Het ministerie van BZK en de regionale bestuurders van Noordoost Nederland hebben dit convenant Nedersaksisch in 2018 ondertekend waarin ze hebben afgesproken samen te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal. Daarbij heeft de minister aangegeven: “Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen in de diverse regio’s: van Zwolle tot Doetinchem, de Stellingwerven tot Almelo”. Het Nedersaksisch wordt gesproken in de provincies Groningen, Drenthe, Gelderland, Overijssel en Fryslân met daarbij taalstreken zoals bijvoorbeeld Noordoost Veluwe, de Achterhoek en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf. De werkconferentie was een ‘inspiratiedag’ voor de Nedersaksisch taal met specifieke aandacht voor de thema’s vernieuwing en verjonging.

(Foto: Lenus van der Broek)

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.