Grote waternavel in de Lende wordt aangepakt

Wetterskip Fryslân pakt de grote waternavel in De Lende bij Wolvega aan. De explosieve groei van de plant kan problemen opleveren voor de waterhuishouding, biodiversiteit en recreatievaart. Over een lengte van ongeveer 7 kilometer wordt de waternavel verwijderd. Het gaat om het benedenstroomse deel van de beek tussen de fietsbrug Sasweg tot aan het fietspad IJkenverlaatpad. Het bestrijden en opruimen van de grote waternavel in het 7 kilometer lange traject van De Lende gebeurt in samenwerking met de gebiedscommissie Beekdal Linde.

Grote waternavel

De grote waternavel is een plant die van oorsprong niet in Nederland thuishoort en sloten snel kan laten dichtgroeien. “We willen met het groot onderhoud de grote waternavel in De Lende sterk terugdringen. Het doel is om de waterkwaliteit te verbeteren en een goede water aan- en afvoer te behouden”, aldus het Wetterskip. De exoot bedreigt de soortenrijkdom in het water door zuurstofgebrek waardoor de waterkwaliteit achteruitgaat. Het verdringt bijvoorbeeld krabbenscheer, een plant die van nature wel in De Lende thuishoort. Het gedeelte Kontermanbrug in De Hoeve toto de Domeinenweg in Peperga is inmiddels opgeschoond.

(Foto: Lenus van der Broek)

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.