ELAN roept op tot doorstart compost maken bij de boer

Sonnega – Collectief ELAN wil het project ‘agrarische groenstations’ in 2020 opnieuw leven in blazen, nadat in 2017 een pilot ophield omdat zes deelnemers in Zuidoost-Friesland tegen regeldruk aanliepen. ELAN-voorzitter Kees van de Lageweg: “We moeten weer in de doen-modus, er is enthousiasme bij alle partijen. Volgens ons moet boerenverstand er tot leiden dat er pragmatisch met regels om wordt gegaan.”
Minder vervoerskosten, minder uitstoot, betere organische meststof
Met de groenstations leveren gemeenten, burgers en Wetterskip bladafval en ander natuurlijk groen aan bij een lokale boer, die het op het erf omzet tot compost, of een vergelijkbaar materiaal. De gedachte is dat de aanpak leidt tot minder vervoerskosten en betere (organische) meststof voor het bemesten van land. Daarnaast leidt het tot minder uitstoot als het snoeiaval lokaal wordt verwerkt, in plaats van een afvalverwerker buiten de regio. Maar doordat deelnemende boeren werden gezien als afvalverwerkers, kwamen er in de pilot extra regels bij die het werk van de agrariërs frustreerden. Sommige investeringen werden weer doorverkocht.
Stikstofdiscussie
In 2019 stond met de ophef rond de PAS-aanpak de relatie tot stikstof en natuur volop in de aandacht. Op het moment zoekt de politiek naar oplossingen, in Friesland wordt door sommige partijen gepleit voor regionale oplossingen. Op vrijdag 13 december was er een grote delegatie van politici van de Frysk Nasjonale Partij op bezoek bij ELAN-deelnemer Eddy Reuvekamp in Sonnega. Ook raadslid Sippe Bron van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf was ook aanwezig. De politici en de projectdeelnemers spraken over een mogelijke doorstart. FNP- Statenlid Wopke Veenstra: “Dit past precies in de kringloopgedachte van minister Schouten, gezonde grond door organische mest is het goud onder de boerderijen.”
ELAN Zuidoost-Friesland
Het agrarisch natuurbeheer van ELAN wordt door zo’n kleine 400 boeren uitgevoerd in de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Het beheer houdt in dat houtwallen en -singels maar ook sloten, poelen en andere wateren ecologisch vriendelijk worden beheerd voor een beter leefgebied voor vogels, amfibieën, vissen en insecten. Het project van de agrarische groenstations hoort bij de maatschappelijke toevoeging van de reguliere bedrijfsvoering. Dit wordt financieel ondersteund met dank aan de provinsje Fryslân en Europese gelden.

(Foto: Lenus van der Broek)

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.