ELAN aangesloten bij Gebiedscoöperatie Zuidoost-Friesland

Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland is een samenwerkingsverband tussen vele gebiedspartijen. Deze partijen staan samen voor een sterk Zuidoost Friesland. Goede ideeën, plannen en projecten van bewoners, ondernemers, gebiedspartijen en overheden zijn daarbij onmisbaar. De coöperatie werkt samen aan vitale dorpen, versterking van natuur en landschap, een duurzame landbouw en een gezonde regionale economie. Dit sluit perfect aan bij de doelstellingen van Agrarisch Natuurbeheer Zuidoost – Friesland (ELAN) en dat is de reden dat wij de uitnodiging om toe te treden tot deze coöperatie met beide handen hebben aangegrepen.

Leden van Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland zijn maatschappelijke (belangen)groepen, zoals dorpsverenigingen, natuur- of agrarische verenigingen. Ook professioneel maatschappelijke partijen (natuur- en landschapsorganisaties) en overheden die zich nauw verbonden voelen met het gebied zijn aangesloten bij de coöperatie. Particulieren en bedrijven kunnen supporter worden. Het werkgebied beslaat het gehele buitengebied van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Heerenveen. Wilt u graag meer weten over de gebiedscoöperatie Zuidoost-Friesland? Kijk dan op de website.

(Foto: Lenus van der Broek)

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.