De Steeg (vervolgverhael van Letterstreken)

Letterstreken is een groepien meensken die d’r nocht an hebben om in et Stellingwarfs te schrieven en heur schriefsels mit mekaander te bepraoten.

Oflopen jaor hebben ze mit mekaander een verhael schreven over de gevulens die loskommen wanneer de gemiente veurstelt om in een leegstaonde schoele een AZC te vestigen.

Net as in et ‘echte’ leven is et ok hier, zovule meensken zovule zinnen.

Dus …

De verwarming of de heerd an, de gedienen sleuten, een koppien thee of koffie mit wat lekkers binnen haandberiek en lezen mar …

Veuroffien

O, een berichien van Roelof. Even kieken. Margje leest: ‘Zuwwe nog even naopraoten nao de vergeerdering?’ Ze beweegt de vingers over de letters op et schaarm. ‘Is goed, kaffetaria hier om ‘e hoeke?’ Ze wuift even naor de overkaante van de lange taofel. De veurzitter weenskt ze allemaol een wel thuus en dan kunnen ze de stokken van de raodsvergeerdering bi’j mekeer pakken. Mit een volle tasse en diep in gedaachten over de opdracht van heur en Roelof, lopt Margje naor de uutgaank van et gemientehuus. Margje is mu, et heufd is vol, eins te vol. Gelokkig is et mar een peer menuten lopen naor de kaffetaria. Roelof is d’r nog niet, mar krekt as ze aachterin zitten gaot, komt hi’j deur de deure. Hi’j stikt de haand op en komt bi’j heur zitten.

‘Gruun en rood moe’n weer es tegere op pad. Et is me nog al een opdracht: -Bekiek de lekaosie van de laandbouwschoele en de buurt op geschikthied veur een AZC.- Hoe doen we dat? Lao’we mar even hadop daenken.’

Een weke laeter gaon ze op pad. Et neudige veurwark is dan daon. Van et gemientehuus hebben ze kwaolik infermaosie kregen. Dat is netuurlik ok nogal gevulig spul. Bi’j de stege kieken ze naor et straotnaemebottien.

‘Moej’ now kieken, et hiet hier now van ‘De Pietermannenlaene’ wiels wi’j et eerder gewoon schoelestege nuumden,’ zegt Roelof.

Gelokkig kan Margje now ok mitpraoten omdat ze al zo lange in de Raod zit.

‘Dat klopt wel mar et is doedertieds veraanderd omdat de laanbouwschoele d’r uut gaon is. Et is al weer een hottien leden dat de gemienteraod besleut om een pad of steeg een naeme te geven van een typisch Stellingwarver woord. Zoas griepvoegel of stoeke. Hier dus Pieterman, omdat et verhael gaot dat d’r in et waeter hier in de omkrieten Pietermannen huusd hebben.’

De lieste van et gemientehuus komt now op ‘e lappen.

Op nommer 1 woont een oolder stel; man en vrouw, emerituspredikaant. Ze wonen d’r krekt 10 jaor. Op de dam staot een 40km auto. De stoepe het opriedplaeten.

Et huus d’rnaost, nommer 3, het de tuun vol mit kienderspeultuundingen, een toolter, een klauterrek en een protte fietsen in alle maoten. De liest laot zien dat d’r vief kiender wonen en twie grote meensken.

Op nommer 5: Oorspronkelik Turks gezin. Man kapper, vrouw huusvrouw mit drie kiender in de leeftied van 0 – 4 jaor.

Nommer 7 is de woonstee van twie vrouwluden en twie kiender in de puberleeftied. Heur tuun is de kleurigste en de fleurigste.

Bi’j nommer 9 is dat wel aanders. Daor kan et regenwaeter wis zien loop niet vienen. Et is eins ok gien tuun mar een groot parkeerterrein zonder gruun. D’r staon wel een stokmennig auto’s die aj’ niet uut et vessiebusien betaelen. Neffens de lieste woont d’r een man. De boel om huus henne wodt bewaekt en d’r zit een manshoog hekke ommetoe.

Nommer 11 is daorentegen wat verwaerloosd. De varvebusse is een hieltied niet bruukt en zo te zien is d’r de leste jaoren ok gien ni’je spieker insleugen. De lieste geeft an dat d’r oolde meensken wonen. Ze hebben ok een sleutelkassien van de thuuszorg naost de deure. Et heugt Roelof nog dat daor een schoelemeester woonde, die daon kreeg. Mar hoe of dat now krekt zat?

An huus nommer 13 kuj’ zien dat daor meensken wonen moeten die van design holen. De uutbouw zicht d’r futuristies uut. Et het wel wat van een kubistiese deuze mit an de bovenkaaante allienig mar ruten en mit een glaezen dak. Wat een uutzicht zuj’ daor hebben. Margje daenkt dat daor een voegelman of iene die gek van steerns is wonen moet. De lieste laot weten 3 personen.

Bi’j et leste huus vienen je stallen. Et hiem gaot ok over in een weide. An de ziedkaante is een schure anbouwd. D’r hangt een plaanke an de mure: ‘Berends Brokaante en aander spul.’ Ze zien een peer oolde mannen rondscharrelen aachter op et laand. Dat was nommer 15.

Veureerst gaon Roelof en Margje weer op huus an. Ze besluten om de bewoners weten te laoten, dat ze lichtkaans ni’je buren kriegen an de overkaante in de oolde laanbouwschoele. Ok dat ze perberen zullen om mit alle bewoners te praoten over wat die daenken van de ni’jkommers.

Kommende weke de bewoners van nommer 1.

2 gedachten over “De Steeg (vervolgverhael van Letterstreken)

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.