15e t/m 18e Nieuwsbrief Project ‘Wonen op de Bult’

 

15e-nieuwsbrief-25-april-2016-de-bult

In de link vindt u de 15e nieuwsbrief over het initiatiefproject ‘Wonen op de Bult’.

Hierin proberen we u op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

Deze keer:

  • Trage voortgang ‘Wonen op de Bult’ in Oldeberkoop
  • Uitwerking schetsplannen in workshop(s)
  • Uitbreiding projectgroep

Wilt u de volledige presentatie van de schetsplannen van architect Max van Huut nog eens bekijken dan kunt u deze vinden op de website http://www.stichtingdegrijpvogel.nl/ onder de knop ‘Nieuws en activiteiten’.

Wilt u de gehele presentatie toegestuurd krijgen, dan kunt u dat laten weten via e-mailadres info@stichtingdegrijpvogel.nl.

16e-nieuwsbrief-9-juni-2016-de-bult

In de link vindt u de 16e nieuwsbrief over het project ‘Wonen op de Bult’.

Hierin houden we u op de hoogte van de voortgang van het project.

Het begint er zo langzamerhand meer en meer om te spannen. Reden daarvoor is het verzoek van de gemeente de haalbaarheid van de beide overgebleven plannen voor het terrein (ons plan en dat van de Zethoven Bouwplan Groep) te onderbouwen op de aspecten van financiën en marktvraag. In de nieuwsbrief gaan we daar in voorlopige zin al vast op in.

Wij zien graag uw reacties tegemoet: tips, argumenten, vragen, suggesties, verwijzingen etc.

Die kunnen extra bijdragen aan het gedegen beantwoorden van de gemeentebrief.

Ook krijgen wij graag tips over het verder kunnen leggen van contacten met financieel vermogenden die een zinvolle bestemming zoeken voor hun kapitaal en zodanige sympathie voor ons project hebben dat zij bereid zijn dit financieel te ondersteunen.

Uit een voor ons gemaakte investeringsraming valt op te maken dat een rendement van 5% haalbaar moet zijn.

17e-nieuwsbrief-24-juli-2016

In de link vindt u de 17e nieuwsbrief over het project ‘Wonen op de Bult’. Hierin houden we u op de hoogte van de voortgang van het project.

In deze nieuwsbrief besteden wij vooral aandacht aan de bijeenkomst van gegadigden voor ‘Wonen op de Bult’ op 18 juli 2016 en een belangrijke brief aan de gemeente. In die brief onderbouwen we op verzoek van de gemeente de ‘marktvraag’  naar en de ‘wijze van financiering’ van ons project. Eind augustus/ begin september 2016 zal het College van B&W zich over deze onderbouwing buigen.

Ondertussen zoeken we naar deskundige mensen die onze projectgroep kunnen versterken (financieel, stedenbouwkundig /planologisch) en via onze netwerken ook naar aanvullende financiering. Vanzelfsprekend staan we open voor alle tips die hieraan kunnen bijdragen.

18e-nieuwsbrief-27-augustus-2016

In de link vindt u de 18e nieuwsbrief over het project ‘Wonen op de Bult’.

In deze nieuwsbrief geven we enkele belangrijke korte berichten.

Verder een bevestigend artikel van 23/8 – ‘16 in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden. Hierin geeft prof. dr. Joris Slaets van de RUG en het UMCG zijn visie over het belang van het bouwen van eigentijdse hofjes.

Met vriendelijke groet,

Projectgroep ‘Wonen op de Bult’

Jetze van der Sluis/Frans Wuijts

 

 

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.