Anholen…

Anholen…

Et gebeurt me niet vaeke da’k deur een knap vrommesien van de gendarmerie (Fraanse pelisie) anholen wodde. Tiedens mien laetste reisien was et weer es zoveer. Heerlik…!

In een klein gehuchien op een deurgaonde weg naor Limoges ston et bi’j een bescheiden ofdaeling opiens rood van de snelhiedsverlegenvraogende verkeersbodden. Van 90, 70, 50 weeromme naor op zien uterst mar 30 km in ’t ure. En even veurbi’j et laetste bod zag et blauwachtig zwat van de gendarmerie en iene van hun steuk een aarm omhogens as teken da’k stoppen mos. Et bleek een zi’j tewezen, en ze wees mi’j een plakkien wao’we even rustig staon gaon konnen te praoten. Now ja, zi’j dee et woord veurnaemelik.

As vakvrouw hadde zi’j an de NL-nummerplaete van mien mobiel husien vanzels al lange zien da’k grootkaans een Nederlaander wezen zol. Nao een uterst vrundelik “Bonjour” was heur eerste vraoge dan ok a’k Fraans praoten en verstaon kon. Welles of nietes, mar op dit soorte momenten vanzels grif hielendal niet, dus. Op mien vraoge as zi’j toevallig Nederlaans of alderdeegst Fries praoten kon, bleef al kopschuddend een bescheid van heur uut. We sleuten een compromis om et beiden dan mar in et Engels te perberen.

Can I have your drivers licence, please?” vreug ze netties in ’t Engels, mar mit een heerlik Fraans accent. “No way, you may not have it,” was mien as grappien bedoeld bescheid mar zi’j begreep dat aanders. Ha’k weten kund, vanzels. “Then we have a problem.” “Wie?” “Oui” raekten we now langzem-an in een babbelonische spraokverwarring. Ze haelde d’r een wat oolere kollega bi’j, iene mit wat meer strepen op ‘e mouwe en een grote snor. Die vreug niet mar hi’j sommeerde mi’j in et Fraans mien riebewies of te geven. Saemen mit mien ‘permis de conduire’ gaf ik him ok mien autistepassien, een passien van de bloedverdunners, mien W-licentie van de NJBB en een oold studentepassien. Een kleurrieke mingelmoes van bewiezen van mien bestaon, mien beparkings en mien grootste hobbys. D’r wodde in rap Fraans overlegd wat ze mit disse vremde voegel an mossen.

Nao een posien wodde ik et waachten zat en vreug heur om saemen mit mi’j naor hun buro te gaon. Wa’k daor dan wol, vreug de beste snor. Now, dan wi’k daor graeg even mit een advekaot, een psychiater een dokter, een meester petanque-speulder en een perfester praoten, was de anvulling op mien verzuuk. Dit wodde Bromsnor allemaole krek even wat te vule. Bi’j slot van zaeke vreug hi’j de jongedame om mi’j mar naor et dichtebi’j gelegen buro te begeleiden om daore mit de hoogste baos ‘La Commissaire’ in overleg te gaon. Mien auto mos hier mar even zolange op mi’j waachten blieven.

Onderwegens naor et buro ontdujde et vrommesien van bekaant et vriespunt naor dik twintig graoden waarmer en begon gezellig te vraogen naor mien nivo in et edele petanque-spel. Zonder echt te liegen mar wel een betien naost mien schoenen, zee ‘k da’k in oonze ofdieling op dit stuit in de heufdklasse speule. Even laeter vreug ze a’k tied en nocht hadde. “Och ja, alle tied die mi’j as pensionado geven is vanzels en mannegies hebben haost altied wel nocht, weej’ niet,” ontglipte et an mien lippen.

Ze ree de dienstauto niet naor et buro mar, naor laeter blieken dee, naor et huus van heur oolden. Heur vader mos et ankommend weekend een belangriek toernooi speulen vertelde ze mar zien doublette-maot hadde him opiens ziek ofmelded. As ík niet veur die maot van heur va invalen kunnen wol. “Mwa, pas de problème,” stemde ik in. “Wi’j’ nog altied naor et buro,” vreug ze even laeter, nao et deurnemen van de veerdere details mit heur va, “of za’k je mar naor je auto weeromme brengen? Dan regel ik wel wat mit mien kollega.” “Pas de problème,” stemde ik opni’j in.

As et speulen van petanque krek zo goed is as je Fraans praoten, dan weensk ik va morgen een protte starkte. Hi’j zal et neudig hebben,” vertrouwde ze mi’j nog toe, doe ze de deure van mien oolde kempertien veurzichtig dichte dee en ik mien weg veur die dag vervolgde.

Tja, we zullen gienertied weten hoe et mit va zien perti’jen aanders lopen was mar et wodde beslist een hiel gezellig weekend mit een hiele protte petanque en lekker eten en drinken op de koop toe.

© Piet/er Bult (www.pbinfr.eu)

Uut de riegel: ‘Petanque en sabots‘ (Petanque op klompen)

 

2

Graeg vernemen we jow reaksie. In et veuren daank

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.