Vraogpeteer mit een oold-inwoner uut Oldetriene

Et is rond half meert en et veurjaor lonkt. Ik riede deur et Sinnema’s laentien richting de manege.

Links vlak nao de kapsalon van Manda, een betien in een dobbe ziej’ de hokken en stallen van Geert van der Laan staon. Al jaoren lang runt Geert hier zien hobbyboerkeri’jgien.

Ik tref et. In de deureupening van iene van zien bouwwarken zit Geert op een wat gammel plestieken stoeltien zien segaartien te roken.

Ik zette de auto te plak en begroete him mit een “Goeiemiddag Geert.’

pastedGraphic.pdfNao wat aorzeling bliekt hi’j mi’j te herkennen. Hi’j woont al jaoren niet meer in Oldetriene, mar zegt dat hi’j him altied  nog verbunnen vuult mit Sunnege en Oldetriene. ,,Niet omdat mien bedrief hier staot, mar et bin de herinnerings van al die jaoren da’k in Oldetriene woont hebbe. Dat hoolt mi’j ni’jsgierig.”

Ik vraoge of ik een peteer holen mag veur de dörpskraante. Geert stemt d’r mit in.

De Van de Laans zatten bi’jkaans allemaole in de haandel. “Mien va in de peerdehaandel. Trekkers weren d’r in die jaoren nog niet. Alle wark gebeurde mit de peerden. We weren as kiender mit oons drienend. Ik was de middelste. ’t Was gien vetpot bi’j de femilie Djimmer en Wobbegje van de Laan. Aachterof bekeken hadden mien oolden een aarm bestaon. Et vul niet mit om mit de peerdehaandel de kost te verdienen. De konkereensie was groot. Een huus wodde op een gegeven mement te duur. D’r wodde een woonwaegen anschaft. Van mien vierde tot mien zesde hawwe een reizend bestaon. We trokken van peerdemark naor peerdemark deur hiel Nederlaand mit ien p.k. veur de waegen.”

Ik vraoge Geert naor zien bouwjaor. “Mit een peer maonden hope ik tachtig te wodden” Dus geboren in 1931.

“Doe ik zes jaor wodde vunnen mien oolden dat de kiender naor schoele mossen. Op een stok laand aachter et bekende kefé “De Ooievaar” moch mit instemming van kastelein Klaas van der Weg oonze woonwaegen staon blieven. Doe konnen wi’j as kiender in Ooldehooltwoolde naor schoele. Nao de legere schoele mos ik bi’j een boer warken. Mien eerste boer was Jan Vaartjes in Oldelaemer. Daor he’k een jaor diend. Mien twiede boer woonde in Ooldehooltwoolde, mar nao een jaor bin’k weer terogge gaon naor Jan Vaartjes. Veur mien diensttied bin’k nog los arbeider west bi’j verschillende boeren. Ik krege verkering mit Tapke Dijkstra. Dit stokkien grond is dus een arfenis van mien vrouw heur oolden. Et kleine husien ston waor as now Manda mit heur partner woont. Mien vrouw is jammer genoeg vuuf jaor leden vot raekt. Nao mien diensttied he’k naost los wark ok nog bi’j Nanne Bos an de P.S.weg warkt. Daor waor now de femilie Driehuizen woont. Op mien twienentwintigste bin’k mit Tapke trouwd. We kochten een hiel klein husien op ‘e Meulepolle. Op een zeker mement kwam d’r een ambtenaor van de gemeente langes. We mossen wieken veur de ni’jbouw. We konnen goed geld maeken en hebben doe et huus van Bauke en Alie Spijksma an de Pieter Stuyvesantweg kocht veur ienendattigduzend gulden. Laeter hewwe et omdeupt naor “Pollyshoeve”, vernuumd naor oonze ponnie Polly. Ze was uutbreuken en is op de P.S.weg doodreden. Now wonen Wim en Mien de Vries d’r. Daornao bin’k tien jaor melkrieder west. Ien jaor veur de Lijmpf (oolde Rivella febriek), daornao veur de Takomst.

Zoe’n rit mossen jow annemen. De leegste inschriever kreeg de rit toewezen. Adriaan Heida was mien eerste boer en Jelte Koopmans, waor as laeter et arbeidsburo ston, de leste. Mit mekeer ha’k twintig boeren an de P.S.weg en Hoofdstraat-West. In et hoogseizoen honderd bussen van dattig

liter, twie keer daegs. In de winter wodde de melk ien keer daegs ophaeld. Nao een ongelok mos ik ommekieken naor passender wark vanwege mien rogklachten. Ik kwam klem tussen twie

melkwaegens. Tinus van der Laan het mien rit overneumen. Ik dee alles mit peerd en waegen mar Tinus was mederner. Hi’j ruilde et peerd om veur een trekker. Bi’j wegenbouw Pruntel en bi’j de Heiwo he’k ok nog waarkt. Nao een operaosie an mien rogge bin’k deels ofkeurd. Van mien veertigste tot mien zestigste he’k distributeur west van de Telegraaf. Dat wol zeggen morgens om vier ure uut de veren, mar ik hebbe et altied mit nocht en wille daon. In 1988 biwwe verhuusd naor Wolvege. Noch altied koester ik de vule mooie dingen an de tied dawwe in Oldetriene woonden.”

Dörpsman

Al vraogende komme ik d’r aachter dat d’r gien bestuur west het waor as Geert niet inzeten het. Iene van de ooldere bewoners van oons dörp het mi’j dat bevestigd. Geert was jaorenlang de stuwende moter van een levendig dörpsleven. Ok was hi’j chauffeur op de kleuterbus. Openboaren naor de Openbaore en Christeliken naor de Christelike schoele.

En oold pepier ophaelen was him ok niet vremd. Dit wetende kuj’ zeggen: Geert was een echte dorpsman.

Geert en Tapke hebben tegere tien kiender kregen, waoronder twie twielings. Drie maegies en zeuven jongen. Ok verdriet is heur niet bespeerd bleven; heur ooldste zeune is jammer genoeg vusen te jong overleden.

Geert: “De kiender bin allegere trouwd en nog bi’j mekere. Ze konnen allegeer goede leren en hebben een goeie baene. Ze kommen mit riegelmaot bi’j me op bezuuk. Dan moe’k me toch pastedGraphic_1.pdfgelokkig priezen. Ok vuul ik mi’j gelokkig op dit stekkien tussen mien hokken en hobbyvee.”

Op mien vraoge wat d’r allemaole rond lopt, kommen we uut op drie ponnies, zeuven kiepen, drie haenen en twie knienen.

Geert kan niet garanderen dat et zo blift. ” De netuur moet zien gang gaon kunnen, dat hebbe ik mien hiele leven hoge in et vaandel had.”

B.S.

 

Ommezet in et Stellingwarfs deur Stellingwarf, Bekiek et mar, www.bekieketmar.nl

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.